Het recht op kinderopvangtoeslag bij werkeloosheid daalt van 6 naar 3 maanden.

Voor ouders die werkloos worden, wijzigt met ingang van 1 januari 2018 het aantal maanden waarover zij nog in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. De termijn wordt nu 3 maanden. Tot en met december 2017 bestaat er nog recht op 6 maanden toeslag. U vindt op www.toeslagen.nl een aantal situaties waar de belastingdienst een voorbeeld geeft over de uitwerking.

———————————————————————————————————

Alleen de locatie veranderd alles blijft het zelfde.

verhuizen

——————————————————————————————————————————-

Gastouderbureau heeft van de Geschillencommissie een ‘klachtenvrijbrief 2016’ met een bijbehorend ‘geschilvrij certificaat’ ontvangen. Dit betekent dat er in 2016 geen officieel geschil tegen Kindvriendelijk is ingediend bij de Geschillencommissie. Vanzelfsprekend doen wij ook in 2017 weer ons uiterste best om aan ieders wensen te voldoen.

 17883529_1292598704159334_8039497450808246357_n

De geschillencommissie

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen bestaat in de huidige vorm sinds 1 januari 2016. Voorheen konden ouders en kinderopvangorganisaties terecht bij regionaal georganiseerde klachtencommissies of bij de grotere Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK).

—————————————————————————————————————————————–

 

Fiscaal ondernemerschap gastouders onder druk (augustus 2016)

Hierbij willen we u informeren over een gerechtelijke uitspraak die consequenties zou kunnen hebben voor gastouders die gebruik maken van fiscale voordelen van ondernemerschap.

Wat is het geval?

Er is onlangs een rechtszaak geweest tussen een gastouder en de belastingdienst. In de betreffende zaak, was er sprake van een gastouder die belastingaangifte had gedaan als onderneemster. De belastinginspecteur was van mening dat er onvoldoende sprake was van zelfstandigheid. Om die reden zou er geen sprake zijn van ondernemerschap. In het hoger beroep over deze kwestie, oordeelde de rechter dat er inderdaad geen sprake was van ondernemerschap. Het gevolg is dat deze gastouder een forse naheffing krijgt opgelegd. De gehele uitspraak vindt u via deze link. Tegen de uitspraak is nog cassatie mogelijk bij de Hoge Raad.

Wat betekent dit voor u?

Deze uitspraak betreft een individueel geval. Het is niet automatisch zo dat geen enkele gastouder nog fiscaal ondernemerschap zou kunnen claimen. Het heeft daarom geen directe gevolgen voor u.

Indirect kan het wel betekenen dat er door de belastingdienst kritischer gekeken zal worden naar de belastingaangiftes van zelfstandige gastouders. Zeker indien men in deze zaak niet (of niet succesvol) in cassatie gaat.

————————————————————————————————————————————

 

De winternieuwsbrief is uit zie hiervoor onder downloads

————————————————————————————————————————————-

LET OP: vanaf januari 2016 wordt uw beschikking voorschot toeslagen alleen nog digitaal verzonden via de berichten box van MIJN OVERHEID.NL

23 november 2015

————————————————————————————————————————————

Opleiding Administratie en facturatie

Op dinsdag 3 november 2015, volgen wij een gebruikerstraining bij Atane software ten behoeve van Portabase om de beschikbare funcionaliteit zo goed mogelijk te benutten.

Op deze dag zijn wij niet bereikbaar, voor dringende zaken kunt u ons mailen of het antwoordapparaat inspreken. Wij zullen hier zo snel mogelijk  op  reageren.

 

 

Kinderopvangtoeslag voor alle ouders omhoog.

Voor alle werkende ouders gaat de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016 omhoog. Ouders ontvangen voor elk kind dat naar de opvang gaat meer kinderopvangtoeslag. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer.

Zo wordt de kinderopvang voor een gezin, bijvoorbeeld een politieagent die voltijd werkt en een verpleegkundige die drie dagen in de week werkt, ruim honderd euro per maand goedkoper. Dat geldt als zij twee kinderen hebben die drie hele dagen naar de opvang gaan. Als kinderen twee dagen naar de opvang gaan, betalen de ouders zeventig euro per maand minder. Hetzelfde gezin dat alleen gebruikt maakt van drie dagen BSO betaalt ruim vijftig euro minder. Voor ouders met een laag inkomen geldt dat de overheid maximaal 94 procent van de kosten van de kinderopvang vergoedt.

Jonge ouders zitten in de drukste fase van hun leven. Het kabinet vindt het belangrijk dat zij werk en privé goed kunnen combineren. Goede en betaalbare kinderopvang helpt daarbij. Minister Asscher: ‘Goede kinderopvang biedt een vertrouwde en veilige omgeving gericht op de ontwikkeling van je kind. Daar breng je als werkende ouder met een gerust hart je kind naar toe. De kinderopvang heeft meerwaarde voor ouders en kinderen. Van die meerwaarde moeten ouders en kinderen gebruik kunnen maken.’

De verhoging van de kinderopvangtoeslag kost 290 miljoen euro structureel per jaar. De maatregel staat in de begroting die het ministerie met Prinsjesdag openbaar maakt. Asscher stuurt de maatregel nu naar de Tweede Kamer zodat het begin volgend jaar al in kan gaan.

Bron: Rijksoverheid.nl 07-09-2015

 

 

* Bekijk nieuwsbrief zomer_2015 onze zomer nieuwsbrief 2015 in PDF

Om deze te kunnen lezen heeft u het programma Acrobat Reader van Adobe nodig. Indien u dit programma nog niet heeft, kunt u Acrobat Reader kosteloos downloaden via de website van Adobe.

Geef een reactie