Vernieuwde meldcode kindermishandeling beschikbaar

Kinderopvangorganisaties en hun medewerkers werken verplicht met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode is vernieuwd en uitgebreid met een afwegingskader dat per 1 januari 2019 in gaat. Samen met het stappenplan ‘Hoe te handelen in het geval seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling’, vormen deze documenten het ‘Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang’.

Meldcode kinderopvang
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals wat te doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Kijk hier voor meer informatie over de meldcode.

Nieuw: het afwegingskader
Nieuw in de meldcode is het afwegingskader dat is toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. Dit betekent dat beroepskrachten in stap 4 en 5 van de Meldcode onder andere afwegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Verplicht vanaf 1 januari 2019
Werken met deze verbeterde meldcode is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor mensen die werken in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Tot 1 januari kunnen beroepskrachten ervaring opdoen met het werken met hun afwegingskader in de Meldcode en kunnen organisaties zich voorbereiden op de nieuwe werkwijze. Organisaties zijn verplicht de afwegingskaders toe te voegen aan hun Meldcode en de kennis over en het gebruik van de Meldcode te bevorderen.


 

 

Gastouderbureau heeft van de Geschillencommissie een ‘klachtenvrijbrief 2017’ met een bijbehorend ‘geschilvrij certificaat’ ontvangen. Dit betekent dat er in 2017 wederom  geen officieel geschil tegen Kindvriendelijk is ingediend bij de Geschillencommissie. Vanzelfsprekend doen wij ook in 2018 weer ons uiterste best om aan ieders wensen te voldoen.

 

——————————————————————————————————————————–

Het recht op kinderopvangtoeslag bij werkeloosheid daalt van 6 naar 3 maanden.

Voor ouders die werkloos worden, wijzigt met ingang van 1 januari 2018 het aantal maanden waarover zij nog in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. De termijn wordt nu 3 maanden. Tot en met december 2017 bestaat er nog recht op 6 maanden toeslag. U vindt op www.toeslagen.nl een aantal situaties waar de belastingdienst een voorbeeld geeft over de uitwerking.

———————————————————————————————————

Alleen de locatie veranderd alles blijft het zelfde.

verhuizen

 

Geef een reactie