Gastouderbureau Kindvriendelijk staat voor Kwaliteit

De kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Gastouderbureau Kindvriendelijk en u wordt zo optimaal mogelijk ondersteund en begeleid, zowel bij de gastouderopvang als op financieel gebied.

In onze gastouderbegeleiding draait het om veiligheid, gezondheid en kwaliteit, uiteengezet in ons pedagogisch beleid. Wij bieden u goede kinderopvang door gastouders die één voor één door onze consulenten zijn geselecteerd. Daarbij staat persoonlijk contact met, aandacht voor en ondersteuning van gastouder, gastkind én vraagouder bij ons hoog in het vaandel.

 

De inventarisatie van veiligheid, brandveiligheid en gezondheid is samengevat in ons document “Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid zoals opgesteld door de MO groep.

Deze inventarisatie van veiligheidsrisico’s worden voor aanvang van de opvang en daarna jaarlijks in elke woning waar de gastouderopvang plaatsvind afgenomen.Indien er tussentijds een verandering plaats vind op het gebied van bouw of inrichting van de ruimtes of in de groepsindeling dan wordt de risicoinventarisatie opnieuw uitgevoerd. De gastouder is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan het bureau, tevens dient de gastouder alle huisgenoten op de hoogte te brengen van de uitkomsten van de risico-inventarisatie en het daaruit voortvloeiende plan van aanpak.

Alle onze richtlijnen en criteria voor kwaliteit kunt u lezen in het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau Kindvriendelijk, welke wij u op verzoek graag doen toekomen.

Vanuit de overheid bestaat de verplichting de kwaliteit van de kinderopvang goed te regelen. De overheid zorgt samen met het gastouderbureau voor een veilige en gezonde opvangomgeving. Het gastouderbureau wordt hierin ondersteund en gecontroleerd door de GGD waarbij tevens een inspectierapport wordt opgesteld. Op 19 februari 2018 heeft de laatste controle plaatsgevonden en het inspectierapport kunt u hier downloaden of  opvragen bij Gastouderbureau Kindvriendelijk via contact.  Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het inspectierapport, dan vernemen wij dit graag van u.

 

Geef een reactie