Klachtenregeling Gastouderbureau Kindvriendelijk

Wij vinden het heel belangrijk om goed te luisteren naar klachten van ouders. In de
meeste gevallen kunnen we de klachten in overleg met direct betrokkenen oplossen.
Voor situaties waarin dit niet mogelijk blijkt, is er een klachtenregeling. zie: klachtenreglement

Uw opmerkingen, ideeën en opbouwende kritiek zijn voor ons een aansporing tot betere kwaliteit.
Wat goed gaat willen we zo houden. Wat minder goed gaat, willen we graag oppakken.

Gastouderbureau Kindvriendelijk heeft een interne en een externe klachtenregeling.
Het uitgangspunt van de interne regeling is dat we problemen daar willen oplossen waar ze zijn
ontstaan. De behoefte aan een interne regeling komt voort uit onze visie: wij willen het beste voor
uw kinderen. Als je niet tevreden bent, is de kwaliteit van de opvang in het geding. Uw klacht biedt
ons dan ook de kans om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren daar waar dat mogelijk is. Als
organisatie vragen wij u in de eerste plaats de interne klachtenregeling te volgen om zo direct en zo
snel mogelijk de klacht te kunnen verhelpen.

Voor de externe procedure zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang .

Mocht u niet met het Gastouderbureau kunnen of willen overleggen, dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met De geschillencommissie, tel. 070-3105310 of via het contactformulier op de website van www.degeschillencommissie.nl/contact