Klachtenprocedure

Gastouderbureau Kindvriendelijk streeft ernaar uw opvang zo goed mogelijk te regelen. Het kan
echter gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. U kunt dan uw klacht bespreken
met ons, of hiervoor kunt u het klachtenformulier downloaden; dit formulier vind u onder Diversen/Downloads. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich vervolgens wenden tot de Geschillencommissie.
Mocht u niet met het Gastouderbureau kunnen of willen overleggen, dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met De geschillencommissie, tel. 070-3105310 of via het contactformulier op de website van www.degeschillencommissie.nl/contact