Wat is Gastouderopvang

Gastouderopvang is een flexibele, kleinschalige, huiselijke vorm van kinderopvang voor kinderen vanaf 0 tot 13 jaar. De opvang kan plaats vinden bij de gastouder in huis of bij de vraagouder thuis. Gastouderopvang is wat betreft tijden en dagdelen vaak flexibeler dan opvang in een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.

Gastouders moeten in het bezit zijn van een geldig certificaat EHBO voor kinderen. Daarnaast moet de gastouder in het bezit zijn van minimaal het MBO-2 diploma Helpende (Zorg en) Welzijn. Ook dient de gastouder en alle huisgenoten van 18 jaar en ouder over een Verklaring omtrent het gedrag te beschikken die niet ouder is dan 2 maanden.

Zodra een gastouder voldoet aan de  kwaliteitseisen, meldt Gastouderbureau Kindvriendelijk de gastouder aan bij de gemeente. Gastouders worden vervolgens beoordeeld op de opvanglocatie door de GGD. Na een positieve beoordeling  wordt hij/zij ingeschreven in het  Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Door te klikken op bovenstaande link, kunt u de inspectierapporten van onze geregistreerde gastouders inzien.

Gastouders mogen maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar tegelijkertijd opvangen, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar. Indien het aantal kinderen van 0 tot 4 jaar zijn incl. eigen kinderen, geldt een maximum van 5 kinderen. Er mogen te alle tijde maximaal 4 kinderen van 0 tot 2 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar, eigen kinderen mee gerekend.

Gastouderbureau Kindvriendelijk voldoet aan alle kwaliteitseisen  Ons bureau is opgenomen in het landelijk register.Bij thuisopvang gelden andere tarieven, hiervoor hanteren wij de regels voor dienstverlening aan huis.